Over ons‎ > ‎

Scouting

Wat algemene informatie over scouting, dat wat ons bindt. Maar wat is dat nu eigenlijk? Op deze pagina kan je meer lezen over de verschillende takken, over het jaarthema en over Scouts en Gidsen Vlaanderen. Kortom: hier vind je alles waar scouts om draait!

Scouts en Gidsen Vlaanderen


Onze scoutsgroep hoort bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. Zij kijken erop toe dat er voldoende ondersteuning is, de verzekering in orde is, alles volgens de arm der wet gebeurt enzoverder! 

Op de webpagina van Scouts en Gidsen Vlaanderen vind je heel wat informatie! Kijk er zeker eens rond!


 www.scoutsengidsenvlaanderen.be

Jaarthema: "Grenzeloos Groeien"

Elk scoutsjaar heeft een thema. Een leuze waarmee Scouts en Gidsen Vlaanderen een bepaald accent wil geven aan het nieuwe scoutsjaar. Dit jaar is het thema "Allemaal Abnormaal".

Uitleg jaarthema 2017-2018:

Elk jaar wordt ook een jaarlied uitgebracht. Hierbij hoort natuurlijk ook een jaardans! Leer het hier:

Gehakketak

Onze scoutsgroep is opgedeeld in verschillende takken, ingedeeld volgens leeftijd. Zo krijgen onze leden de kans om volop te groeien en zich te ontplooien samen met hun leeftijdsgenoten. 

Kapoenen
Onze jongste tak, is die van de kapoenen. Dit zijn de kindjes van het eerste en tweede leerjaar. Ze leren er kennis maken met het gevoel van 'scouting'. Ze spelen er leuke spelletjes, en verkennen en ontdekken beetje bij beetje de wereld om zich heen. Gedurende de verschillende vergaderingen leren ze niet alleen om in groep, samen met anderen, te spelen maar ook om samen te werken. Dit ieder op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier.
Net zoals alle andere groepen, krijgen ze de kans om in de grote vakantie mee op kamp te gaan. Zeven dagen lang ravotten ze van 's morgens vroeg tot ze 's avonds uitgeput en uitgespeeld op hun veldbed weer in slaap vallen. Kawé's: De kabouters en de welpen (KW's)
Voor de leden van het derde tot en met het vijfde leerjaar, zijn er de KaWe's. Langzaam maar zeker beginnen ze zich te ontpoppen tot echte scouts en gidsen. Ze leren sjorren en zo nu en dan trekken ze er al eens wat langer en verder op uit. Ze beginnen zelf dingen uit te proberen en leren dat samen meestal beter is dan alleen. Soms leggen ze zelfs al eens een echte eerste belofte af. 
Ze spelen gedurende hun vergaderingen al wel wat wildere spelletjes en stuiten wel eens op tegenstand van de kant van de leiding wanneer ze hun grenzen wat aftasten. Hun eigen mening en willetje kan er echter ook voor zorgen dat ze samen met de leiding kunnen overleggen en op die manier een eigen inbreng hebben in de groep.
De KW's mogen zichzelf in de grote vakantie negen dagen te buiten gaan op kamp. Ze spelen soms een hele dag door in het bos, maken een echte dagtocht, helpen de fourage soms een handje en ze mogen al eens wat later opblijven om een kampvuurtje te maken.


Jong Givers
De jong givers (zesde leerjaar tot en met het tweede middelbaar) kunnen al tot echte scouts en gidsen gerekend worden. Op kamp maken ze hun eigen eten -de ene keer met al wat meer succes dan de andere-, stappen ze een echte tweedaagse, sjorren ze zelf alles wat ze nodig hebben en doen ze een echte scoutsbelofte. Ze weten ondertussen al goed wat scoutinginhoudt en proberen er dus, samen met hun takgenoten, alles uit te halen wat erin zit. Jong givers leren zelfstandig te zijn en zelf initiatief te nemen. Samen met de leiding proberen ze een toffe sfeer op te bouwen in de groep en leren ze, al spelenderwijs, vertrouwen op anderen.
Tijdens het kamp leren ze gedurende elf dagen op hun eigen benen staan, met vallen (aangebrand eten) en opstaan (eindelijk een vuurtje aan de gang krijgen). Ze verlaten het kampterrein twee hele dagen om een echte tweedaagse te stappen samen met hun leiding en ze maken het 's avonds ook gezellig aan een kampvuurtje. Ze krijgen ook al hun echte totemnaam op kamp.

Givers
Onze givers vormen de oudste ledengroep, zij zijn het scoutsleven al wel gewoon. Ze kennen iedereen in de groep zo stilaan wel na al die jaren en durven tesamen al wel eens te protesteren tegen hun leiding. Omdat de meeste derdejaars volgend jaar al echt in leiding gaan staan, geven ze gedurende het scoutsjaar al een paar vergaderingen zelf leiding aan de jongste takken op kamp doen ze dit zelfs een hele dag lang. Doorheen het jaar moeten ze een paar grotere activiteiten zelf mee organiseren of hier gewoon bij helpen. 
Ze gaan, net zoals de jong givers, elf dagen op kamp. Om de drie jaar gaat het iets anders, dan gaan ze op buitenlands kamp. Ook zij gaan op tweedaagse, maar meestal zonder onze leiding. Het is aan hen om te bewijzen hoe veel scoutskennis ze gedurende al die jaren al hebben opgedaan.

Comments